Wat is een Beoordelingsboog?

Wat is een Beoordelingsboog?

Beoordelingsboog. De Beoordelingsboog helpt pleegzorgbegeleiders om de jeugdzorgwerker of casemanager te adviseren over het toekomstperspectief van het pleegkind. Het gebruik van de Beoordelingsboog helpt systematisch af te wegen of een pleegkind beter thuis of in een pleeggezin (of elders) kan wonen.

Hoe werkt een vrijwillige uithuisplaatsing?

Voor een vrijwillige uithuisplaatsing moet de gemeente een zogeheten verleningsbeschikking afgeven. Bij een gedwongen uithuisplaatsing beslist de kinderrechter dat het beter is dat het kind, tijdelijk, ergens anders woont. Het kind wordt onder toezicht gesteld en de rechter spreekt een machtiging uithuisplaatsing uit.

Hoe krijg ik mijn kind terug van jeugdzorg?

Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter vragen om uw kind snel uit huis te plaatsen. Dit heet een crisisplaatsing of spoeduithuisplaatsing. De toestemming van de rechter is maximaal 4 weken geldig. Binnen 2 weken na de toestemming van de rechter, komt er een rechtszaak.

Hoeveel uithuisplaatsingen per jaar in Nederland?

Ieder jaar wordt een groeiend aantal (ca. 45.000) kinderen in Nederland uit huis geplaatst (UHP)(2), soms met geweld.

Wie regelt uithuisplaatsing?

Uithuisplaatsing is een kinderbeschermingsmaatregel die alleen de kinderrechter kan opleggen via een verzoek. U kunt niet zelf een machtiging tot uithuisplaatsing voor uw kind aanvragen. U kunt wel reageren op het verzoek.

Hoe krijg ik mijn dochter terug?

Accepteer elkaars verschillen. Jullie zijn misschien wel vervreemd geraakt omdat één van jullie – of allebei – bepaalde keuzes van de ander niet goedkeurde. Je mag dan niet veel kunnen doen aan de houding van je kind tegenover jou, maar je kunt wel laten zien dat je je kind hoe dan ook accepteert zoals hij of zij is.